Kokonaisvaltaisesti ympäristöarvoista ja suomalaisuudesta viestivä tilakonsepti tuo luonnon keskelle asfalttiviidakkoa

LähiTapiola Rahoituksen tilat Aviapoliksessa olivat sellaisenaan tulleet tiensä päähän niin toiminnallisuudeltaan kuin kapasiteetiltaankin. Tilat kaksinkertaistavan laajennuksen yhteydessä katsottiin sopivaksi toteuttaa myös vanhan puolen uudistus. Aloitimme tilaprojektin työympäristökyselyillä, joilla kartoitimme ensin johdon ja sitten koko henkilöstön näkemyksiä työn tekemisestä, toimintamalleista ja eri tiimien tarpeista. Myös pandemiatilanteen tuomat haasteet ja oivallukset olivat tärkeässä roolissa kyselyissä, joiden tulokset antoivat meille selkeät lähtökohdat tilojen toiminnallisuuden suunnittelulle: etä- ja läsnätyön yhdistäminen, akustiset ratkaisut ja työrauhan takaaminen, sekä yhdessä viihtyvän työporukan houkuttelu takaisin toimistolle.

Kotimaisen yrityksen vihreä arvomaailma toimi innoittajana tilojen visuaalisuuden suunnittelussa. Konseptin kantavana teemana on matka ”skutsista Stadiin”, joka näkyy eri alueiden värimaailmoissa, lasiseinien teippausten kuva-aiheissa ja neuvotteluhuoneiden nimissä. Henkilökunnan sisäänkäynti aukeaa rentoon lounge-tilaan ja keittiöön, joissa kuusimetsän vihreys kutsuu rentoutumaan iltapäiväkahville. Työtiloissa kulkiessa peltomaisema muuttuu järvestä heijastuvaan turkoosiin, merellisen Helsingin syviin sinisiin ja lopulta asiakastiloihin, joissa LähiTapiola Rahoituksen liiketoimintaan viittaava kiiltävä auto kiitää öisen kaupungin kadulla.

Jaetut vihreät arvomme ovat läsnä myös materiaali- ja kalustevalinnoissa. Suosimme kotimaisia suunnittelijoita ja kalustetoimittajia, ja perehdyimme tarkasti valitsemiemme materiaalien valmistukseen sekä kierrätykseen; esimerkiksi lasiseinäteippauksissa on käytetty PVC-vapaata kalvoa. Projektin hiilijalanjälkeä pienensi myös vanhojen kalusteiden ja pintojen hyödyntäminen kaiken uusimisen sijaan.

Hyvässä hengessä sujunut pitkä ja opettavainen projekti saatiin yhteistyöllä onnistuneeseen lopputulokseen, josta sekä asiakas että tekijät voivat olla ylpeitä!

Elämyksellinen keidas keskellä kaupunkia

Vieraile museossa: Kaupunginmuseo 360°

Helsingin kaupunginmuseon tavoitteena oli yhdistää hajalla olevia tiloja saman katon alle. Samalla haluttiin uudistaa museon palveluita ja luoda tila, jonne ihmiset haluavat palata aina uudelleen.

Projektista teki haastavan se, että tilakokonaisuuksia oli useita ja kaikissa tiloissa oli hyvin erilaiset tunnelmat ja toiminnallisuudet. Siksi ratkaisuja hiottiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa erilaisissa työpajoissa ja vierailemalla museon tiloissa.

Lopputuloksena syntyi kokonaiselämys, jossa helsinkiläinen kaupunkilaisarki näkyy näyttelyjen lisäksi aulasta kokoustiloihin ja kaupasta wc:ihin. Uudistetuissa tiloissa on käynyt jo yli miljoona kävijää.

Olen äärettömän iloinen siitä, että museosta on tullut koko kaupungin yhteinen tila. Olemme onnistuneet rakentamaan elämyksellisen vapaan pääsyn museon, joka sallii monenlaiset käyttötavat.

– Museonjohtaja Tiina Merisalo

 

Uusi kaupunginmuseo on saanut sekä kotimaista että kansainvälistä tunnustusta muun muassa ilmeestään, lapsiystävällisyydestään ja innovatiivisuudestaan.

Kunniamaininta (Special Commendation) 2018:
European Museum of the Year

Museums+Heritage International Awards – voittaja 2017:
Museums and Heritage

Vuoden museo 2017 – voittaja:
Suomen Museoliitto & ICOM

Quality Innovation Award 2017, julkisen sektorin innovaatio:
Laatukeskus

LCD Awards, New Museums of the Year-ehdokas 2016:
The Leading Culture Destinations Awards

Barnvänligaste platsen i Helsingfors 2016 – Helsingin lapsiystävällisin paikka:
Svenska kvinnoförbundet i Sörnäs, Ungmartha & Lilla Luckan

Tunnustus saavutettavuuden edistämisestä 2016:
Helsingin kaupungin vammaisneuvosto

Tiiviillä yhteistyöllä tarpeenmukaiseen lopputulokseen

Microsoft-ratkaisuja ja pilvipalveluita tarjoava asiantuntija- ja koulutusyritys Sulava oli kasvanut vanhan toimiston kapasiteettia suuremmaksi. Tarpeena oli toimisto jossa olisi tilaa paitsi kaikille työntekijöille, myös koulutustiloille jotka aiemmin sijaitsivat eri rakennuksessa.

Tulimme mukaan projektiin kun työmaa oli jo käynnissä. Suunnittelimme tiloihin pintamateriaalit, valaistuksen, kiinto- ja irtokalusteet sekä opasteet ja teippaukset. Sulavan tilat toteutettiin monitilatoimiston periaatteilla: erilaiset tilat tukevat yksilö- ja ryhmätyöskentelyä, antavat mahdollisuuden vetäytymiseen sekä tarjoavat puitteet tiiviin porukan yhdessäololle. Viihtyisyyttä luotiin kodinomaisella kohdevalaistuksella ja löhöilykelpoisilla sohvilla.

Työpajassa perehdyimme Sulavan brändiin ja siihen, miten sitä voisi tuoda esille tiloissa. Lopputulemana toteutettiin vertaansa vailla oleva opaste- ja teippauskokonaisuus joka viestii yrityksen ilmettä ja henkeä, ja on samalla funktionaalinen: koulutustiloihin ei saisi nähdä sisään, mutta ikkunoita ei kuitenkaan haluttu täysin peittoon.

Teimme projektia Sulavan kanssa tiiviissä yhteistyössä, olimme remontin arjessa mukana ja valvoimme asennuksia varmistaaksemme että kaikki sujuu suunnitellusti alusta loppuun.

Yhteistyö Kakadun kanssa toimi sulavasti. Yhteydenpito oli tiivistä ja Kakadu piti meidät hyvin perillä siitä mitä missäkin vaiheessa tapahtui ja pääsimme vaikuttamaan sopivissa määrin toimiston suunnitteluun. Uusi toimistomme kuvastaa hyvin meidän yritystä ja henkilökuntamme sekä koulutuskeskuksen asiakkaat ovat viihtyneet paremmin kuin hyvin uusissa tiloissa. Iso kiitos kaikille mukana olleille!

– Suvi Kolehmainen, Growth Hacker / Sulava

Lisää näyttävyyttä ja päivitys uudelle aikakaudelle

1980-luvun alussa valmistunut Graniittitalo oli uudistuksen tarpeessa. Kiinteistön talotekniikka oli vanhentunut ja sen hämärät sisäänkäynnit kaipasivat kohennusta. Asiakkaan tarpeena oli myös toimistotilojen vuokrauksen edistäminen.

Saimme hoidettavaksemme sisäänkäyntien lisäksi kuudennen kerroksen peruskorjauksen sisustusarkkitehtisuunnittelun sekä hissien, kerrosten hissiaulojen ja sosiaalitilojen uudistamisen.

Sisäänkäyntien ehostuksen haasteena oli suojellun kiinteistön julkisivu, johon ei ollut mahdollista kiinnittää uusia valaisimia. Sen sijaan valoa tuotiin sisätiloihin tyylikkäillä valaisimilla ja ikkunapintoja avaamalla. Persoonallisen rakennuksen arkkitehtuurista otettiin vaikutteita tuomalla messinkiä myös sisätiloihin korostamaan alkuperäisiä graniittipintoja. Aulojen opasteet suunniteltiin näyttäviksi, ja kellarin opastuksella selkeytettiin kulkua sosiaalitiloihin.

Tilat ovat peruskorjauksen jälkeen menneet hyvin vuokralle, ja kiinteistön kehitystyö jatkuu edelleen.

Viihtyisä työympäristö tukee yrityksen identiteettiä ja arvoja

Lähdimme ratkomaan Santanderin positiivista ongelmaa: se oli kasvanut sellaisella vauhdilla, että vanhojen tilojen seinät tulivat vastaan. Tilauudistukselle oli siis tarvetta. Samalla asiakas halusi sitouttaa henkilökuntaansa vielä paremmin ja nostaa työnantajaprofiiliaan tekemällä työympäristöstä houkuttelevampi.

Suunnittelu aloitettiin tiiviillä yhteistyöllä asiakkaan johdon kanssa. Suunnitelmien edetessä projektiin sitoutettiin myös tiimien esimiehet. Suunnittelua ohjasi myös vahvasti Santanderin yritysilme, identiteetti ja arvot.

Lopputuloksena oli suuri toimitilauudistus, jossa vastasimme kaikesta aina tilasuunnittelusta kalustekilpailutukseen, muuttoaineistoihin ja asennusten valvontaan. Projektista syntyi pitkäaikainen kumppanuus, jonka aikana olemme suunnitelleet Santanderille uusia tiloja.

Tehokkaampaa tiimityöskentelyä ja toiminnallisuutta

Saimme Digitalistilta toimeksiannon parantaa henkilöstön keskinäistä vuorovaikutusta tilauudistuksella. Uusilta tiloilta toivottiin viihtyisyyttä, näyttävyyttä, toimivuutta ja yhdessä tekemisen henkeä.

Siksi osallistimme asiakkaan henkilöstöä suunnitteluun ja selvitimme, miten tiimit toimivat sekä mitä henkilöstö odottaa työtiloilta. Ratkaisu suunniteltiin näiden toiveiden mukaan.

Uusissa tiloissa tiimit ovat lähempänä toisiaan, osittain samoissa avotiloissa. Työtehtävien monimuotoisuutta tuettiin tiimi-, vetäytymis- ja testaustiloilla. Toiminnallisuuden toteutumista vahvistettiin tarpeisiin mukautuvalla kalustuksella.

Asiakas- ja taukotiloissa panostettiin näyttäviin kalusteisiin, materiaaleihin ja valaistukseen. Kokonaisuus viimeisteltiin uniikeilla teippauksilla.

Tuttu brändi herää henkiin Valion tiloissa

Valiolla on suurena yrityksenä paljon erilaisia tiloja, joiden uudistuksissa olemme olleet mukana jo vuosia. Erityisenä toiveena eri tilojen uudistuksessa on ollut se, että Valion tuotteet ja brändit nousisivat tiloissa esiin.

Uudistusprojekteja suunniteltiin tiiviisti Valion henkilökunnan kanssa ja projekteja toteutettiin pitkällä aikavälillä aina tarpeen ilmetessä. Kyseessä on siis pitkäjänteinen kumppanuus, jonka kohteet vaihtelevat Helsingin pääkonttorista Suonenjoen tuotantolaitokseen. Paikkakunnasta ja tilan käyttötarkoituksesta riippumatta halusimme aina toteuttaa projektit niin, että tilat huokuisivat valiomaisuutta.