Jo vuodesta 2006

Olemme toimitiloihin sekä kiinteistöihin erikoistunut asiantuntija- ja suunnittelutoimisto. Autamme asiakkaitamme tekemään ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja, sillä jokainen hyvä päätös tänään on askel kohti parempaa huomista.

Toimintamme kulmakivet
1
Tekemisemme lähtökohtana ihmisen mittakaava.
2
Teemme työmme sydämellisesti, rohkeasti ja intohimoisesti.
3
Kommunikoimme selkeästi ja välittömästi.
4
Toimimme sillanrakentajina eri osapuolten välillä.
5
Pidämme prosessit, resurssit ja ympäristön kestävällä pohjalla.
YMPÄRISTÖLUPAUKSEMME

Kohtuus

Suunnittelemme ja hankimme aina tarpeeseen harkitusti ja tehokkaasti, pitkäkatseisesti ja vastuullisesti.

 

Reiluus

Olemme reilu, avoin ja tasa-arvoinen toimija. Teemme yhteistyötä laaja-alaisen, vastuullisen ja monipuolisen verkoston kanssa yhteisen hyvinvoinnin ja kestävän suunnittelun edistämiseksi.

 

Tasapaino

Haemme tasapainoa uuden ja vanhan, oman ja lainatun sekä pienten ja suurten valintojen ja toimijoiden välillä. Emme koskaan tee taloudellista kasvua ympäristön kustannuksella.

 

Suunnannäyttäjyys

Haluamme toimia rohkeana suunnannäyttäjänä ja esimerkkinä kestävän suunnittelun kentällä, jakaa tietoa sekä innostaa muita. Ymmärrämme oman toimintamme elinkaaren ja vaikutukset ympäristöön.

KESTÄVYYS TOIMINNASSAMME

Vastuu ympäristöstä kuuluu kaikille

Niin suurilla kuin pienilläkin toimijoilla on mahdollisuus vaikuttaa ympäristölle aiheuttamaansa kuormitukseen. Me Kakadussa haluamme toimia vastuullisesti ja olla mukana ympäristötyössä tarkastelemalla oman toimintamme ympäristövaikutuksia ja tekemällä työtä negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi.

Ympäristötyömme kivijalkana toimii Ekokompassi –ympäristöjärjestelmä. Olemme arvioineet omaa toimintaamme ja näin löytäneet ne osa-alueet, jotka ympäristövaikutusten näkökulmasta ovat merkittävimmät. Toimistoympäristössä kiinnitämme huomiota hankintojen vastuullisuuteen, raaka-aineiden ja energian kulutukseen sekä jätteen syntymiseen. Pyrimme välttämään tuotteita, joiden valmistuksessa käytetään ympäristölle haitallisia aineita.

Olemme innoissamme mahdollisuudesta tarjota asiakkaillemme vastuullisia ratkaisuja ja haluamme omalla esimerkillämme kannustaa koko toimialaa kestävämpään suuntaan.