Metso Espoo - One Campus

Toimintojen yhdistäminen päivitettyyn pääkonttoriin

Selkeää opastusta ja mallitila uusille toiminnan mahdollisuuksille

Kakadun ja Metson pääkonttorin One Campus -hankkeen tavoite oli yhdistää kaksi toimipistettä tasa-arvoisesti saman katon alle, lisätä eri tiimien välisiä kohtaamisia ja kehittää yhteistä toimitilaa kerätyn pohjatiedon avulla.

One Campus -hankkeessa edistettiin yhtäaikaisesti useampia eri projekteja: eri toimintojen homebase-päivitys, Sanomatalon toimintojen muutto Espooseen, yritysbrändin vahvistaminen 1. krs:n aula- ja neuvottelutiloissa, opasteiden päivitys koko talon osalta ja uusia toimintatapoja mallintavan Test fit -alueen rakentaminen henkilöstön testikäyttöön. Test fit -konseptin avulla voidaan arvioida tulevien muutosten ja hankintojen laajuutta sekä konseptin toimivuutta datan pohjalta ennen kuin konseptia hyödynnetään muualla kiinteistössä.

Projektien yhteiskehittäminen tapahtui työpajojen ja suunnittelupalaverien, henkilöstön Pop up- ja Q&A-tilaisuuksien sekä kyselyiden kautta, tukien fuusion jälkeistä yrityskulttuurin vahvistamista. Panostimme projektiryhmän keskinäiseen avoimeen keskusteluun ja palautteenantoon matkan varrella. Kakadu tuotti Metson sisäiseen viestintään myös informatiiviset graafiset aineistot. Projekteissa edettiin johdonmukaisesti keskittyen sosiaaliseen, ekologiseen ja taloudelliseen kestävyyteen.

Näytä kaikki
Kiinteistöbrändäys
Kiinteistökehitys
Tila- ja sisustussuunnittelu
Tilaviestintä ja opastesuunnittelu
Työympäristösuunnittelu
Visuaalinen identiteetti