SSAB, Raahe

Terästehtaan uusi tutkimuskeskus ja tehtaan konttori

Suunnittelussa prioriteettina toimiva työympäristönäkökulma

SSAB:n uusi tutkimuskeskus ja tehtaan konttori rakentui hiljattain Raahen tehdasalueelle palvelemaan asiantuntijoiden arkea ja tarjoamaan puitteet erityyppisiin kokouksiin ja kohtaamisiin. Suunnittelutiimimme tutustui pohjoismaiden suurimman teräksen tuottajan työympäristövaatimuksiin ja keräsi tietoa uuden rakennuksen tulevilta käyttäjiltä perusteellisen käyttäjäosallistamisen kautta. Uuden tehtaan konttorin tulevat käyttäjät pääsivät osallistumaan useisiin työpajoihin, testaamaan uusia kalusteita, vaikuttamaan tilan ilmeeseen ja tunnelmaan sekä tutustumaan tuleviin työtiloihin ohjatuilla työmaakierroksilla. Uuden toimitilan myötä myös työn tekemisen tavat mullistuivat monella tapaa: toimiva fyysinen, digitaalinen ja sosiaalinen työympäristö on nyt huomioitu tämän hetken vaatimukset täyttäen.

Monipuolinen suunnitteluprojekti piti sisällään useita vaiheita ja eteni samanaikaisesti rakennustyömaan kanssa. Suunnitteluun sisältyi arkkitehtisuunnitelmien täydentäminen työympäristönäkökulmalta, materiaalisuunnittelu, irtokaluste- ja varustesuunnittelu, hankintalistat ja kilpailutus, brändi- ja opastesuunnittelu, henkilöstöä osallistavat työpajat, henkilöstökysely, mallityöpisteen organisointi ja tiedon keruu, ohjattu työmaakierros sekä muutosjohtamisen tuki sisäiseen työskentelyyn.

Toimitilasta muodostui moderni ja mielenkiintoinen – erilaisia materiaaleja yhdistelevä eheä kokonaisuus. Terästehdasalueen omat luonteikkaat elementit on nostettu esiin ja niiden vastapainoksi kalusteiden sekä tekstiilipintojen harmoninen sekä kodikas värimaailma on tuotu pehmentämään kokonaisvaikutelmaa. Inspiraatio toteutuksille syntyi käyttäjien tunnelma- ja nimeämisideoinnista, tehtaan alueen elementeistä ja erilaisista materiaaleista. Yhtenäinen ilme näkyy niin neuvottelu- ja projektitiloissa kuin näyttävissä lasiseinäteippauksissa, jotka herättelevät pohtimaan SSAB:n pitkää historiaa Rautaruukin aikaisiin aikoihin.

Sitoutunut projektiryhmämme huomioi ketterästi projektille tyypillisiä muutoksia avoimessa vuorovaikutuksessa tilaajan kanssa. Tavoitteet saavutettiin ja uuden työnteon mallit ovat nyt ahkerassa testauksessa uusissa, monipuolisesti toimintoja sisältävissä viihtyisissä tiloissa.

Yhteistyö Kakadun suunnittelijoiden kanssa toimi hyvin ja heiltä tuli hyviä ehdotuksia läpi projektin. Työt hoidettiin sovitusti aikataulussa ja olemme lopputulokseen tyytyväisiä.

– Ville Lahtinen, Projektipäällikkö, SSAB Europe Oy

Näytä kaikki
Kiinteistöbrändäys
Kiinteistökehitys
Tila- ja sisustussuunnittelu
Tilaviestintä ja opastesuunnittelu
Työympäristösuunnittelu
Visuaalinen identiteetti