Tulevaisuuden kiinteistön brändäys

Työnteon työkalu, kohtaamisten kiintopiste

Minkälainen tunnelma on talossa, jonka perustuksiakaan ei ole vielä olemassa?

Tätä lähdimme selvittämään kotimaisen rakennusyhtiö Hartelan kanssa, joka on vahvasti mukana kehittämässä Ilmalan aluetta uudeksi työpaikkakeskittymäksi.

Työpajoissa pureuduimme sekä Hartelan toimitilojen että suunnitteilla olevan kiinteistön brändeihin. Kävimme keskusteluja myös arkkitehdin ja sisustusarkkitehdin kanssa saadaksemme perinpohjaisen ymmärryksen kiinteistöstä. Rakennuttajan tavoitteet, suunnittelijoiden näkemykset sekä vuokralaisten tarpeet antoivat perustan brändille, jonka konkretisoimme sanallisiksi viesteiksi ja visuaaliseksi ilmeeksi. Monen vaihtoehdon puntaroimisen jälkeen kiinteistö sai nimekseen Ilmalan Aura. Nimi kuvastaa arkkitehdin suunnittelemaa dynaamista muotokieltä, ja rakennuttajan visiota eteenpäin katsovasta työelämän tukikohdasta.

Visuaalisessa ilmeessä heijastuvat arkkitehtuurin suoralinjaisuus ja Hartelan toimitilojen lähestyttävyys. Rakennuksen suunnittelijoilta saatujen 3D-kuvien täydennykseksi kuvasimme sarjan ihmiskuvia, joilla toimme käyttäjänäkökulmaa ja lämpöä markkinointimateriaaleihin.

Rakennusvaiheessa verkkosivut tukevat vuokrausta ja toimivat viestinnän kanavana muun muassa rakennustöiden edistymisestä. Kiinteistön valmistuessa vuonna 2024 sivujen sisältöä muokataan niin, että ne toimivat Ilmalan Auran arjessa kiinteistön ja vuokralaisten kommunikaation välineenä.

Tutustu Ilmalan Auraan osoitteessa: ilmalanaura.fi

Kakadun intohimo on auttaa asiakasta onnistumaan ja menestymään. Heidän valtti on ehdottomasti ketteryys muuttuvissa olosuhteissa, aikataulun hallinta, raikkaus ja monelta kantilta asian katsominen. Vaikka takapakkeja tuli, aina saatiin kannustusta ja tsemppiä. Kakadu on asiakkaan asialla.

– Tea Hakala, asiakaspalveluinsinööri, Hartela

Näytä kaikki
Kiinteistöbrändäys
Kiinteistökehitys
Tila- ja sisustussuunnittelu
Tilaviestintä ja opastesuunnittelu
Työympäristösuunnittelu
Visuaalinen identiteetti